Sør Osteopati AS
© Copyright 2024 Osteopat og Fysioterapeut Øystein Lorentzen. Osteopati - fysioterapeut - behandling - ryggproblemer - Kristiansand. post@sor-osteopati.no

Ryggsmerter

- Vondt i ryggen?

behandling ryggsmerter osteopati kristiansandHar du ryggsmerter, ryggproblemer, bekkensmerter, bekkenproblemer, lumbago, ischias, hekseskudd, hold i ryggen, prolaps, skiveutglidning eller bekkenløsning? Ved smerter i ryggen er det vanlig å tenke at smertene utelukkende har med selve ryggen å gjøre, altså baksiden av kroppen.

Dette omfatter ryggens og bekkenets ledd, muskulatur og bindevev som omgir ledd og muskler. Denne delen omfatter omtrent 25% av det som henger sammen med ryggen.

Det man ofte glemmer er at ryggen også har en forside. 75% av de områdene i kroppen som har noe med ryggen gjøre, ligger på forsiden av ryggsøylen. Dette omfatter muskulatur, blod- og lymfekar, organer med bindevevet rundt disse og organenes opphengningssystem; bindevevsstrøk som fester organene til de omgivende strukturene.

Alt det som ligger på forsiden kan påvirke ryggen på flere forskjellige måter. 

  1. Nedsatt bevegelse av enhver vevstype fører til at naboene påvirkes. Glidningene mellom de forskjellige delene av kroppen blir dårligere. For eksempel hvis man har hatt gjentatte nyrebekkenbetennelser som har vært der over lengre tid, vil bindevevet rundt nyren bli irritert og stramt. Dette fører til at glidningen mellom nyren og muskulaturen den hviler på blir mer stram. Videre påvirker dette spenningen i muskelen slik at den blir mere spent, og dette kan ofte gi problemer i den nederste delen av brystkassen, enten i ribben eller ryggsøylen.

  2. En irritasjon av et organ på ovennevnte måte , fører også til økt aktivitet i nervene som går fra organene til ryggsøylen. Dette området er spesifikt for hvert enkelt organ. En nyrepåvirkning som i eksempelet over vil føre til problemer i den nederste del av brystkassen og den øverste del av korsryggen. 

  3. Nedsatt bevegelse av et organ kan også føre til nedsatt sirkulasjon, og dermed opphopning av væske. Denne væsken kan fordele seg bakover mot ryggen og forårsake smerter i ledd og nerver. I tillegg til den lokale problemstilling i ryggen kan væsken også påvirke hvordan pusten fungerer. Væsken kan fylle så mye at pustemuskelen ikke kan bevege seg optimalt. Dette vil igjen påvirke de områdene der mellomgulvet fester, ribbenene og den nederste halvdelen av brystkassen i tillegg til den øverste delen av korsryggen.

    Irritasjonen av mellomgulvet fører også til at det sendes en impuls gjennom nervene mellom pustemuskelen og nakken der nerven til denne muskelen kommer fra. Når denne impulsen fortsetter å sendes ut over lengre tid (spenningen sitter i mellomgulvet), kan det føre til nakkesmerter.
I tillegg til sammenhengen nevnt ovenfor mellom de forskjellige strukturer som påvirker ryggen, kan man selvsagt også få ryggsmerter etter traumer som fall, slag eller annet. Dette kan innebære en mekanisk påvirkning på ryggsøylen som har sin årsak i selve leddet. Det er da innlysende at man må jobbe direkte med dette området.

Til sist kan nevnes påvirkningen som kan komme på ryggen som følge av traumer andre steder i kroppen, kalt årsak-følge-kjeder. Et eksempel på dette kan være en overtråkk i foten som kan forårsake trekk i sener fra foten, til kneet og videre til bekkenet. Trekket fra foten til bekkenet kan påvirke bekkenet slik at det beveger seg dårligere og gir smerter i korsryggen.

Nøkkelord: Behandling av ryggsmerter - vondt i ryggen - ryggproblemer - Kristiansand